Drukuj | Oceń zawartość

HP Color LaserJet 1600, 2600n i M1005 MFP - Instalacja oprogramowania drukarki HP w systemie Windows 8

Wprowadzenie

Urządzenia HP Color LaserJet 1600, 2600n i HP LaserJet M1005 MFP korzystają ze sterowników opartych na komputerze hosta w systemie Windows 8. Aby znaleźć rekomendowane rozwiązanie dla innego produktu, przejdź do Pomocy technicznej systemu Windows 8 (c03365145) (w języku angielskim).

Użytkownicy systemu Windows 8 mogą użyć tego dokumentu, aby dowiedzieć się, jak zainstalować oprogramowanie do skanowania/drukowania w systemie Windows 8 przy użyciu kabla USB i sterowników opartych na komputerze hosta.

NOTE: Sterowniki i oprogramowanie dla tych produktów mają zostać wydane w styczniu 2013. Jeśli sterowniki nie zostały jeszcze opublikowane, spróbuj wyszukać je ponownie.

top

Krok 1: Pobierz plik wymagany do przeprowadzenia instalacji za pomocą kabla USB (wyłącznie dla modelu 1600).

NOTE: Wykonaj poniższe kroki jedynie, jeśli posiadasz urządzenie HP Color LaserJet 1600. Jeśli posiadasz urządzenie HP Color LaserJet 2600n lub HP LaserJet M1005 MFP, przejdź do Kroku drugiego: Pobierz sterownik .
 1. Przejdź do sekcji Wsparcie i sterowniki HP i wybierz opcję Sterowniki i oprogramowanie .

 2. Wpisz nazwę/numer drukarki w polu wyszukiwania Wprowadź nazwę/numer produktu , a następnie kliknij przycisk Szukaj lub naciśnij klawisz Enter .

 3. Wybierz model drukarki LaserJet na liście wyników wyszukiwania.

 4. Wybierz język na liście rozwijanej, a następnie wybierz system operacyjny.

 5. W sekcji Sterownik - USB odszukaj plik HP LaserJet USB (DOT4) communications driver for Windows 8/Server 2012 (Sterownik do komunikacji urządzenia HP LaserJet USB (DOT4) dla systemu Windows 8/Server 2012).

 6. Kliknij przycisk Pobierz , kliknij opcję Uruchom , a następnie zaczekaj na zakończenie procesu.

  NOTE: Jeśli pojawi się monit o instalację programu .Net, kliknij przycisk OK i wykonaj czynności, aby go zainstalować.

top

Krok 2: Pobierz sterownik

 1. Przejdź do sekcji Wsparcie i sterowniki HP i wybierz opcję Sterowniki i oprogramowanie .

 2. Wpisz nazwę/numer drukarki w polu wyszukiwania Wprowadź nazwę/numer produktu , a następnie kliknij przycisk Szukaj lub naciśnij klawisz Enter .

 3. Wybierz model drukarki LaserJet z listy wyników wyszukiwania.

 4. Wybierz język z listy rozwijanej, a następnie wybierz system operacyjny.

 5. Zlokalizuj opcję instalacji sterowników przy użyciu komputera hosta, kliknij przycisk Pobierz , kliknij Zapisz , przejdź do lokalizacji, w której ma zostać zapisany plik .exe i naciśnij Zapisz .

  NOTE: Jeśli pojawi się monit o instalację programu .Net, kliknij przycisk OK i wykonaj czynności, aby go zainstalować.

top

Krok trzeci: Zainstaluj sterownik

NOTE: Kabla USB nie należy podłączać, dopóki nie zostanie wyświetlony odpowiedni monit.
 1. Włącz produkt i poczekaj, aż przejdzie do stanu gotowości.

 2. Kliknij dwukrotnie pobrany wcześniej plik .exe

 3. Zaznacz pole wyboru I accept the license terms (Zgadzam się z warunkami licencji) , a następnie kliknij przycisk Next (Dalej) .

  NOTE: Jeśli pojawi się monit o instalację programu .Net, kliknij przycisk OK i wykonaj czynności, aby go zainstalować.
 4. Jeśli pojawi się monit, wybierz opcję Configure to print using USB (Skonfiguruj drukowanie przy użyciu USB) , kliknij Next (Dalej) i poczekaj na wstępną instalację sterowników.

 5. Kiedy pojawi się monit, podłącz kabel USB do drukarki i komputera, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć instalację.

top

Wyślij opinię

Oceń informacje zawarte na tej stronie. Pomoże nam to ulepszyć jej treść. Dziękujemy!